Eryaman 5 Etap
Ana Sayfam YapEryaman 5 EtapEryaman 5 Etap
 

Toplu Yapı Yönetimi

Yönetim Kurulu

  Yönetim Kurulu
Eryaman 5 Etap

Temsilciler Kurulu

  Temsilciler Kurulu
Eryaman 5 Etap
Denetim Kurulu   Denetim Kurulu
Eryaman 5 Etap
Yönetim Personeli

  Yönetim Personeli

Eryaman 5 Etap
Eryaman 5 Etap

Faydalı Bilgiler

Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular
Eryaman 5 Etap

Nöbetçi Eczaneler

  Nöbetçi Eczaneler
Eryaman 5 Etap
Önemli Telefonlar   Önemli Telefonlar
Eryaman 5 Etap
Faydalı Linkler

  Faydalı Linkler

Eryaman 5 Etap
Gazete Manşetleri   Gazete Manşetleri
Eryaman 5 Etap
Eryaman Faydalı Bilgiler   Diğer Faydalı Bilgiler
Eryaman 5 Etap
Eryaman 5 Etap
Başlık

SORU

ÖDENMEYEN AİDATLAR İÇİN NEDEN AYLIK %5 GECİKME TAZMİNATI UYGULANIYOR?

CEVAP

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 20. maddesine göre; gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat malikinin  ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yine 634 sayılı  Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesine göre hazırlanan ve bütün kat malikleri arasında bir sözleşme niteliğinde olan Yönetim Planı uyarınca yine aynı oranda gecikme tazminatı tahakkuk ettirilmekteydi. Ancak yeni Çıkan Kat Mülkiyeti Kanunun da bu oran %5 olarak düzenlenmiştir. 

(Etabımızda geciken aidatlara,2008 yılı başından itibaren gecikme cezası oranı aylık  %5 olarak işletilmektedir.)

 


 

SORU

ERYAMAN 5. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ

İLE İLGİLİ BİR YÖNETİM PLANI VAR MIDIR?

CEVAP

            Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan ve tapuya tescil ettirilen mevcut bir yönetim planı bulunmaktadır. Tapusunu alan her kat maliki, tapu idaresinden tapusunu alırken söz konusu yönetim planı hükümlerini de tebellüğ etmekte ve  bu yönetim planı hükümlerini kabul edeceğini taahhüt etmektedir. Yönetim planının 48 ve 49. maddelerine göre de gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat malikinin ödemede geciktiği günler için aylık %10 (Daha sonra Yeni K.M.K.na göre %5 olarak düzenlenmiştir.)  hesabıyla gecikme tazminatı ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Yönetim Planı web sitemizde mevcut olup; ilgililerin yönetim planı hükümlerini detaylı olarak incelemeleri mümkündür.

 


 

SORU

KONUTUNUZ, İŞYERİ OLARAK KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

CEVAP

            Konutların işyeri olarak kiraya verilip verilemeyeceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesi ile Eryaman 5. Etap Toplu Yapı Yönetim Planının 45. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim Planı hükmüne göre, ADA TEMSİLCİLER KURULU OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERMEDİKÇE konutunuz emlak bürosu dahil olmak üzere İŞYERİNE kiraya verilemeyeceği gibi  İŞYERİ olarak da kullanılamaz.

 


 

SORU

EVİNİZİN KİRAYA VERİLMESİ, EV SAHİBİNİ AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTARIR MI?

CEVAP

Hayır, Yönetim Planının 28. maddesinin “d” bendinde de açıkça ifade edildiği gibi, aidat ödeme yükümlüsü bağımsız bölüm sahibidir. Bu nedenle evinizi kiraya da verseniz aidat ödeme yükümlülüğü ev sahibine aittir. Kiracı ile ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi, iki tarafı bağlayan bir sözleşmedir. Kiracının, kira sözleşmesi ile  aidatları ödeyeceğini kabul etmesi ve daha sonra bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kira sözleşmesine bir aykırılık teşkil eder. Ev sahibine, kiracıyı tahliye etme imkanı doğurur.

 


 

SORU

AYLIK AİDAT ÖDEMELERİMİN

BANA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR?

CEVAP

            634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesinde işletme projesinin nasıl kesinleştirileceği açıklanmıştır. İşletme projesinin Yönetici tarafından yapılması halinde, her kat malikinin ödeyeceği aidat tutarları taahhütlü mektupla kat malikine bildirilir. Kat malikinin 7 günlük itiraz hakkı bulunmaktadır. 7 gün içinde işletme projesine itiraz edilmemesi halinde proje kesinleşir ve her kat maliki payına düşen aidatı ödemekle yükümlü hale gelir. Kat malikinin işletme projesine itiraz etmesi halinde yönetici, genel kurulu toplayarak işletme projesini genel kurulda kesinleştirir. İşletme projesinin genel kurulda kesinleştirilmesi veya işletme projesinin doğrudan genel kurul tarafından yapılması halinde, kat malikinin itirazı söz konusu olmamakta; ancak işletme projesinin iptali için dava açma hakkı bulunmaktadır.

            Eryaman 5. Etap Toplu Yapı Yönetimi Yönetim Planında ise daha farklı bir uygulama hüküm altına alınmıştır. Bilindiği üzere Toplu Yapı Yönetim Planında TEMSİLCİLER KURULU bulunmaktadır. İşletme projesi ise bu temsilciler kurulunca kesinleştirilmektedir. Temsilciler Kurulu, Yönetim Planının 21. maddesine göre işletme projesini görüşerek karara bağlar. Karara bağlanan işletme projesi, yönetim planının 28. maddesi uyarınca duyuru panolarına asılarak tüm kat maliklerinin bilgisine de sunulur. Her kat maliki, mevcut aidat borcunu bu duyuru panolarından öğrenerek  borcunu ödeyebilir.

 


 

SORU

HAKKIMDA İCRAİ İŞLEM YAPILMADAN ÖNCE BORCUMUN OLDUĞUN TARAFIMA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU  DEĞİL MİDİR?

CEVAP

Gerek kat mülkiyeti kanununda gerek yönetim planında, bakiye borcunuzun bulunduğu, bu nedenle bu borcun ödenmesi gerektiğinin önceden tarafınıza bildirilmesinde hukuki bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her bütçe dönemi başında olmak üzere; aylık ödemeniz gereken aidat tutarları hem duyuru panolarına asılarak duyurulmakta; hem de zorunlu olmamakla birlikte kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirilmektedir. Kat maliki, aylık ödemelerini takip etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Yönetim Planının 48 ve 49. maddelerinin verdiği yükümlülük gereği; aidat ödemesini bir aydan fazla geciktiren kat maliki hakkında icrai takip yapmakla yükümlü olduğundan, tarafınıza her hangi bir bilgi verilmesine gerek kalmadan aleyhinize icrai işlemlere başlamak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle aidat ödemelerinizin aksayıp aksamadığını mutlaka takip etmeli, bir aksaklığın bulunması durumunda Yönetim aidat servisimiz ile bağlantı kurmanızda önemli bir yararınız bulunmaktadır.

 


 

SORU

EVİMDE KÖPEK BESLEYEBİLİR MİYİM?

CEVAP

 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bağımsız bölümde hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 18. maddesine göre, kat malikleri bağımsız bölümlerini kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Yargıtay’ da bu hükümden yola çıkarak, hayvanların çıkarmış oldukları gürültülerin insanları rahatsız ettikleri, ortak alanlarda dolaşmaları nedeniyle diğer kat maliklerini korkuttukları ve dışkılarıyla çevreyi kirlettikleri (v.s.) gerekçeleriyle bağımsız bölümlerde köpek gibi evcil hayvanların beslenemeyeceğine karar vermektedir.

 

 


 

SORU

BALKONUMU KAPATABİLİR MİYİM?

CEVAP

Projesinde nasıl olacağı belirlenmiş balkonun SABİT TESİS niteliğinde olacak bir malzeme ile kapatılması mümkün değildir. Kullanılan malzemenin niteliği önemli olmadığı gibi balkon kapatmanın gerekçesi de önemli değildir. Ancak sabit tesis niteliğinde olmayan PANJURUN yapılması bazı sınırlar dahilinde mümkün olmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; yapılacak panjurun, binanın dış görünüşünü bozmaması temel şartlardan bir tanesidir.

Yine Yönetim Planımızın 45-g maddesine göre; kat malikleri bağımsız bölümlerinin balkon ve teraslarına binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekilde ve renkte güneşlik koyamayacakları da hüküm altına alınmıştır. Günümüzde ise en çok BALKON CAMLAMA ile karşılaşılmaktadır. Balkon camlama kısmen sabit tesis niteliğindedir. Ancak genel görüntüyü bozmaması nedeniyle bir kısım ADA TEMSİLCİLER KURULU, renkleri ve şekilleri önceden tek tip olarak belirlenmek kaydıyla kat maliklerinin balkonlarını cam balkon ile kapatmalarına müsaade etmektedirler

Gerek balkon kapatma gerek panjur koyma gerekse güneşlik koyabilmek için ADA TEMSİLCİLER KURULUNUN oybirliği ile karar vermesi gerekmektedir.

 


 

SORU

GİRİŞ KATINDA OTURMAKTAYIM

GÜVENLİK AMACIYLA BALKONUMU DEMİR PARMAKLIK İLE KAPATABİLİR MİYİM?

CEVAP

Giriş katta oturanlar, güvenlik gerekçesiyle ve yine binan genel görüntüsünü ve güzelliğini bozmamak kaydıyla, balkonlarını demir parmaklık ile kapatmaları mümkündür. Öncelikle yapılacak demir parmaklık, başka bir bağımsız bölümün güvenliğini tehlikeye düşürmemelidir. Yapılan demir parmaklıklar, üsteki daireye tırmanmayı kolaylaştırmayacak şekilde yapılmalıdır.

  


 

SORU

BALKONUMA VEYA ÇATIYA

ÇANAK ANTEN KOYABİLİR MİYİM?

CEVAP

En sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Kural olarak her hak maliki ortak alanlardan yararlanma hakkına sahiptir; ancak bunun bazı şartlarda sınırlandırılması mümkündür. Yönetim planında bir yasaklama bulunması veya kat malikleri kurulunun bir yasaklama kararı alması halinde; çatıya anten konulması yasaklanabilir. Bunların dışında  bütün binada geçerli bir uydu anten sisteminin mevcut olması veya bütün kat maliklerinin anten koyacak kadar çatıda yer bulunmaması halinde, kat malikinin çatıya anten konması yasaklanabilmektedir. Binada uydu anten sisteminin bulunmaması durumunda kat malikinin balkona çanak anten kurması mümkün olabilecektir. Ancak bu durumda dahi kat malikinin konacak çanak antenin binanın dış görünüşünü ve genel görüntüsü bozmayacak şekilde olmasına dikkat etmesi gerekecektir.

Toplu Yapı Yönetimi Adalar Yönetimi

Eryaman 5 EtapEryaman 5 Etap
Tel.: 0312 283 21 07 - 08
Faks: 0312 283 21 10
E-Mail:
[email protected]

Eryaman 5 Etap

Eryaman 5 Etap Eryaman 5 Etap Eryaman 5 Etap
Eryaman 5 Etap Yönetim Kurulu
Eryaman 5 Etap Temsilciler Kurulu
Eryaman 5 Etap Denetim Kurulu
Eryaman 5 Etap Yönetim Personeli
Eryaman 5 Etap 46493 Ada
Eryaman 5 Etap 46494 Ada
Eryaman 5 Etap 46495 Ada
Eryaman 5 Etap 46496 Ada
Eryaman 5 Etap 46497 Ada
Eryaman 5 Etap 46499 Ada
Eryaman 5 Etap 46500 Ada
Eryaman 5 Etap 46501 Ada
Eryaman 5 Etap 46503 Ada
Eryaman 5 Etap 46506 Ada
Eryaman 5 Etap 46507 Ada
   
Eryaman 5 Etap Ana Sayfa
Eryaman 5 Etap Hakkımızda
Eryaman 5 Etap Duyurular
Eryaman 5 Etap Fotoğraf Galerisi
Eryaman 5 Etap Gizlilik Bildirimi-KVKK Bildirimi
Eryaman 5 Etap 5.Etap Krokisi
Eryaman 5 Etap Eryaman Haritası
Eryaman 5 Etap Faydalı Bilgiler
Eryaman 5 Etap İletişim
[Taşı]  [Kapat]