Eryaman 5 Etap
Ana Sayfam YapEryaman 5 EtapEryaman 5 Etap
 

Toplu Yapı Yönetimi

Yönetim Kurulu

  Yönetim Kurulu
Eryaman 5 Etap

Temsilciler Kurulu

  Temsilciler Kurulu
Eryaman 5 Etap
Denetim Kurulu   Denetim Kurulu
Eryaman 5 Etap
Yönetim Personeli

  Yönetim Personeli

Eryaman 5 Etap
Eryaman 5 Etap

Faydalı Bilgiler

Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular
Eryaman 5 Etap

Nöbetçi Eczaneler

  Nöbetçi Eczaneler
Eryaman 5 Etap
Önemli Telefonlar   Önemli Telefonlar
Eryaman 5 Etap
Faydalı Linkler

  Faydalı Linkler

Eryaman 5 Etap
Gazete Manşetleri   Gazete Manşetleri
Eryaman 5 Etap
Eryaman Faydalı Bilgiler   Diğer Faydalı Bilgiler
Eryaman 5 Etap
Eryaman 5 Etap
Başlık

Yönetim Planı

SAYI : 2009/876 07/04/2009

Sayın Kat Maliki,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5711 sayılı Kanunla 28.11.2007 tarihinde değiştirilmiştir. 5711 sayılı Kanun ile Toplu Yapı Yönetimleri de, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına alınmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Kanuna göre değişiklik yapılan ve TY Temsilciler Kurulunca oybirliği ile kabul edilip, Tapuya tescil ettirilen yeni Eryaman 5. Etap TY Yönetim Planı ekte sunulmaktadır.

5711 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesinde; bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren, Toplu Yapılara ait Yönetim Planlarının Kanuna uyarlanması halinde; kat malikleri kurulunun salt çoğunluğunun yeterli olduğu öngörülmüştür. Öte yandan 5711 sayılı Kanunun 70. maddesinde ise Yönetim Planının değiştirilmesi için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün oyunun yeterli olacağı hükme bağlanmıştır.

Yönetim Planının, 5711 sayılı Kanuna uyarlanması için görüşmelerini tamamlayan Toplu Yapı Temsilciler Kurulumuz; 634 sayılı Kanunun 70. maddesinin verdiği yetki ile Yönetim Planı hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin olarak toplanmıştır. 02.06.2008 tarihinde yapılan toplantı sonucunda; Eryaman 5. Etap Toplu Yapı Yönetim Planının bazı hükümlerinin oybirliği ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Karar sonucunda hazırlanan metin, Etimesgut Tapu Sicil Müdürlüğü’ nün onayına sunulmuş; Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda; Yönetim Planında yapılan değişikliklerin tapuya tesciline karar verilmiştir.

Yeni yönetim planımız, Etimesgut Tapu Sicil Müdürlüğünün 18.11.2008 tarih, 33025 yevmiye numarası ile Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına işlenmiştir.

Geçici Madde 5 : “İş bu Yönetim Planı, Eryaman 5. Etap Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından kabul edilmesi ve tapuya tescil edilmesinin akabinde yürürlüğe girecek olup, mevcut yönetimler ilk olağan toplantılara kadar aynen devam edecektir. Yönetim Planının yürürlüğe girmesinden sonra; Yönetim Planının öngördüğü tarihlerde olağan seçimler bu Yönetim Planına göre yapılacaktır.” denilmektedir. Geçici 5. Maddeye göre 2009 yılında Ada Temsilciler ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu sadece 2009–2010 bütçesini görüşmek üzere toplanacak, 2009 yılında seçim yapılmayacaktır. Halen görevini sürdürmekte olan Yönetici, Denetçi ve Temsilciler aynen 2010 yılındaki seçime kadar görevlerine devam edeceklerdir.

Değerli kat maliklerimiz yeni Yönetim Planımızın etabımıza hayırlı olmasını dilerken, aşağıda belirtilen konularda gerekli hassasiyeti ve önemi göstermenizi rica ederiz.

1-Aidat ödemelerinizi her ayın son iş gününe kadar sicil numaranızla beraber herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesine masraf ödemeden Kurumsal Tahsilat adıyla yatırabilirsiniz. Ayın son gününün Cumartesi veya Pazara ya da tatil günlerine denk gelmesi halinde; aidat yatırma son günü, bir sonraki iş gününe sarkmaz. Gecikme cezası ödememek için aidatlarınızı ayın son iş gününe kadar yatırmayı ihmal etmeyiniz. Aidat ödemelerinizi başka bir bankadan EFT yaparak ödemeniz mümkün değildir. Fakat kendi adınıza herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden hesap açtırıp, aynı hesaba otomatik ödeme talimatı vermeniz halinde, başka bir bankadan kendi hesabınıza EFT yapma şansınız olacaktır. Geciken aidatlarınızı, sicil numaranıza, bir sonraki ayın aidatı ile birlikte yatırabilirsiniz. Geç yatırılan aidatların kısmi tahsilatı yapılamadığından, geciken ay ve cezası ile yeni ayı ilgilendiren, aidat miktarını banka beraber tahsil etmek zorundadır. İki aidat borcu olan kat maliklerimiz hakkında otomatik olarak icra işlemleri başlatılacağı için özellikle evi kirada olan maliklerimizin Etap Yönetimi ile irtibata geçerek (0312 283 21 07/08) numaralı telefondan  aidatlarının ödenip ödenmediğini kontrol etmeleri önemle rica olunur.
2-Etabımızda bulunan bütün blokların şofben bacaları, tuğlalı şönt bacadır. Başkent Doğalgaz A.Ş. ekiplerinin 28.01.2009 tarihinde farklı adalarımızın değişik bloklarında yaptığı baca kontrollerinde, mevcut bacaların 2005 yılında kabul edilen yönetmeliğe uygun olmadığını, yönetmelikten sonra sadece çelik baca veya hermetik bacalı cihazlara izin verildiğini belirten, 23.01.2009 tarih ve 227/2990 sayılı yazıları, ilgili adalarımıza tutanakla bildirmiştir.
Doğalgaz kullanan ve kullanacak olan sakinlerin konutlarında almaları gereken tedbir ve hermetik cihaza geçme sorumluluğu kendilerine aittir. Hermetik cihaz taktıracak sakinlerin ada yönetimlerinden görüş almaları, yapılacak tadilat için proje onayına dikkat etmeleri, tadilatın blok yapının standardını bozmaması ve görüntü kirliliği yaratmaması için hermetik bacanın ventilasyon noktası yanından çıkarılması uygun olacaktır. Özellikle; can güvenliği için şofben ve aspiratör birlikte çalıştırılmamalıdır. Şofben çalışırken tam havalandırma yapılmalı, fleks boru ve çevresi kontrol edilmeli, lüzumu halinde yenilenmesi gerekmektedir. Balkonlarını cam ile kapatanların/kapatacakların ventilasyon bacası açtırmaları veya balkon camlarını açık tutmaları can güvenliği açısından önem arz etmektedir.

Saygılarımızla.


ERYAMAN 5.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ

Yönetim Planı

Toplu Yapı Yönetimi Adalar Yönetimi

Eryaman 5 EtapEryaman 5 Etap
Tel.: 0312 283 21 07 - 08
Faks: 0312 283 21 10
E-Mail:
[email protected]

Eryaman 5 Etap

Eryaman 5 Etap Eryaman 5 Etap Eryaman 5 Etap
Eryaman 5 Etap Yönetim Kurulu
Eryaman 5 Etap Temsilciler Kurulu
Eryaman 5 Etap Denetim Kurulu
Eryaman 5 Etap Yönetim Personeli
Eryaman 5 Etap 46493 Ada
Eryaman 5 Etap 46494 Ada
Eryaman 5 Etap 46495 Ada
Eryaman 5 Etap 46496 Ada
Eryaman 5 Etap 46497 Ada
Eryaman 5 Etap 46499 Ada
Eryaman 5 Etap 46500 Ada
Eryaman 5 Etap 46501 Ada
Eryaman 5 Etap 46503 Ada
Eryaman 5 Etap 46506 Ada
Eryaman 5 Etap 46507 Ada
   
Eryaman 5 Etap Ana Sayfa
Eryaman 5 Etap Hakkımızda
Eryaman 5 Etap Duyurular
Eryaman 5 Etap Fotoğraf Galerisi
Eryaman 5 Etap Gizlilik Bildirimi-KVKK Bildirimi
Eryaman 5 Etap 5.Etap Krokisi
Eryaman 5 Etap Eryaman Haritası
Eryaman 5 Etap Faydalı Bilgiler
Eryaman 5 Etap İletişim
[Taşı]  [Kapat]